• Schritsen 52 Harlingen
  • Hofstraat 35
  • Prima resultaten !
  • Uitstekende sfeer !
  • Schrijf je nu in !

Schritsen 52 Harlingen

Hofstraat 35

Prima resultaten !

Uitstekende sfeer !

Schrijf je nu in !

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Medezeggenschapsraad
Binnen IKC St. Michaël hebben ouders/verzorgers en personeel de ruimte om mee te denken en mee te beslissen over het schoolbeleid. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders/verzorgers.

Voor bepaalde besluiten is instemming van de MR nodig. Hierbij kan gedacht worden aan het schoolplan, het formatieplan en regels op het gebied van veiligheid. Bij andere besluiten moet de MR om advies gevraagd worden, zoals bij deelname aan projecten, het toelatingsbeleid en de organisatie van de buitenschoolse opvang.

De missie van de MR is open communicatie met de verschillende geledingen: directie, personeelsleden, ouders en andere commissies binnen de school.

De MR vergaderingen zijn openbaar. U bent als ouder/verzorger van harte welkom een vergadering bij te wonen. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren en duren, meestal, ongeveer twee uur. Wilt u informatie over vergaderdata en -tijden, of wilt u andere informatie, mail dan naar mr@stmichaelschool.nl.
 
De MR bestaat uit de volgende leden:
Jeroen Jongman, ouder en voorzitter MR
Arnold Boers, leerkracht
Jelna Bosma, ouder
Janneke Hoekema, leerkracht                                            
Bianca van der Pol, ouder
Mirjam Verhoef-Weiland, leerkracht

 
 

St. Michaëlschool     Schritsen 52, 8861 CV Harlingen     t 0517 - 413 757     directie@stmichaelschool.nl