• Schritsen 52 Harlingen
  • Hofstraat 35
  • Prima resultaten !
  • Uitstekende sfeer !
  • Schrijf je nu in !

Schritsen 52 Harlingen

Hofstraat 35

Prima resultaten !

Uitstekende sfeer !

Schrijf je nu in !

BASISSCHOOL

basisschool

Onze basisschool Sint Michael vormt samen met de voorschool en het kinderdagverblijf het Integraal Kind Centrum Sint Michael.

De Sint Michaelschool is een taalschool. Alle kinderen krijgen een rijk taalaanbod voorgeschoteld.
Door het samenwerkingsverband met Kentalis krijgen kinderen die het nodig hebben extra ondersteuning op het gebied van taal.

Onze school staat ook bekend als cultuurschool die een extra budget beschikbaar stelt voor culturele activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn: het bijwonen van theatervoorstellingen, museumbezoek, het Cultureel Netwerk, twee cultuurcoordinatoren. De Culturele Week en de Kinderboekenweek zijn happenings die echt bij onze school horen.

Onze basisschool is in 2016 door de onderwijsinspectie beoordeeld als excellente basisschool,  een predicaat waar we erg trots op zijn!

Voor verdere informatie zie onze schoolgids en www.scholenopdekaart.

 

St. Michaëlschool     Schritsen 52, 8861 CV Harlingen     t 0517 - 413 757     directie@stmichaelschool.nl