• Schritsen 52 Harlingen
  • Hofstraat 35
  • Prima resultaten !
  • Uitstekende sfeer !
  • Schrijf je nu in !

Schritsen 52 Harlingen

Hofstraat 35

Prima resultaten !

Uitstekende sfeer !

Schrijf je nu in !

PARTNERS

partners

Kentalis
Kentalis is dé specialist op spraak- en taalgebied. De vertrouwde medewerkers van Kentalis geven, indien wenselijk, kinderen extra ondersteuning in een vertrouwde setting op school. Door de samenwerking tussen Kentalis en de Sint Michaëlschool zijn we als school in staat onze kinderen die extra zorg te bieden die ze verdienen.

Jeugdteam Harlingen
De jeugdteammedewerker van onze school kan u adviseren en hulp bieden of schakelt de juiste persoon of instantie hiervoor in. Voorbeelden van hulpvragen zijn vragen over opgroeien, opvoeding, relaties, echtscheiding, gezondheid, huisvesting, financiën, wet- en regelgeving, eenzaamheid, pesten, weerbaarheid, etc.
Op onze school zijn Adriana Jasper en Jetty Dooper namens het Jeugdteam Harlingen werkzaam.

Family Factory
Sinds april 2013 is er een inspiratieteam van Family Factory actief op de Sint  Michaëlschool.  Het team organiseert een maandelijkse Open Coffee, ouder-kind activiteiten zoals de Grote Oversteek, Pleinpicknick en de schoolbios, alsmede workshops over opvoeding. Bij de Open Coffee kun je gewoon binnenlopen voor een kop koffie en een goed gesprek. Ouders praten met ouders, grootouders en andere opvoeders over opvoeding en gezin. Dit aan de hand van aansprekende thema’s en onderwerpen. Open Coffee is een ontmoetingsplek waar je ervaringen kunt uitwisselen en van elkaar kunt leren. Van harte welkom!

Vertrouwenspersoon
Binnen de BMS heeft elke school een contactpersoon als schakel met de vertrouwenspersoon van de GIMD.
Peter de Jong is onze vertrouwenspersoon voor zowel leerlingen als ouders. 
Alle leerlingen en ouders van de BMS kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon. De taak van de vertrouwenspersoon is opvangen, ondersteunen, adviseren & begeleiden van u als melder - eventueel doorverwijzen - advies richting organisatie over preventie van ongewenste omgangsvormen. 
 
Peter de Jong
GIMD Vertrouwenspersoon

Mobiel 06-10766798
Mail     p.dejong@gimd.nl

Abe Lenstra boulevard 10
8448 JB Heerenveen
www.gimd.nl
T 088-8008500

St. Michaëlschool     Schritsen 52, 8861 CV Harlingen     t 0517 - 413 757     directie@stmichaelschool.nl