• Schritsen 52 Harlingen
  • Hofstraat 35
  • Prima resultaten !
  • Uitstekende sfeer !
  • Schrijf je nu in !

Schritsen 52 Harlingen

Hofstraat 35

Prima resultaten !

Uitstekende sfeer !

Schrijf je nu in !

Welkom op IKC Sint Michaël!

Welkom op IKC Sint Michaël!

Midden in het centrum van Harlingen vind je ons kindcentrum dat onderwijs en opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar.
 
Wij verzorgen onderwijs en opvang op twee geweldige locaties die op korte loopafstand van elkaar liggen. Op de locatie Schritsen hebben de groepen 3 tot en met 8 hun onderkomen, terwijl de locatie Hofstraat speciaal is ingericht voor de kinderen van 0 tot 6 jaar.
 
Ons IKC werkt met de uitgangspunten van de Vreedzame School, een manier van omgaan met elkaar die gebaseerd is op democratie, respect en samen leven.
 
Ons IKC is geopend van 07:00 uur tot 18:15 uur.

Locatie Hofstraat

Locatie Hofstraat

Halverwege november 2016 hebben we de nieuwe school aan de Hofstraat in gebruik genomen. Het ziet er werkelijk fantastisch uit en we zijn dan ook erg blij met ons nieuwe stekje!
In het nieuwe schoolgebouw zijn het kinderdagverblijf (0-2 en 2-4  jaar), voorschool (2-4 jaar) en de groepen 1 en 2 (4-6 jaar) gehuisvest. Het schoolplein is een uniek  groen plein, speciaal geschikt voor onze jongste kinderen. Eigen&Wijzer is de aanbieder van de kinderopvang en voorschool.
De locatie aan de Hofstraat ligt op steenworp afstand van de locatie aan de Schritsen.

Het telefoonnr. van de Hofstraat is 0517- 853 643

Bekijk onze resultaten

Bekijk onze resultaten

Wilt u weten hoe onze school bekend is bij  de Inspectie, ouders en het Ministerie van Onderwijs? Kijk op www.scholenopdekaart.nl en u vindt informatie over oudertevredenheid, ontwikkeling school, schoolklimaat en dergelijke.

St. Michaëlschool     Schritsen 52, 8861 CV Harlingen     t 0517 - 413 757     directie@stmichaelschool.nl